Kompleksowe Projekty

Nie jest sztuką wyprodukowanie produktu, prawdziwym wyzwaniem jest dotarcie do klientów i sprzedaż różnymi kanałami dystrybucji dla docelowych grup klientów. Pomimo stosunkowo nowego i skutecznego kanału sprzedaży jakim jest sprzedaż internetowa, ciągle niezmiernie ważnym a w niektórych dziedzinach najważniejszym kanałem jest i będzie sprzedaż B2B.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub wyślij maila

Nasze podejście

Wiadomo, że aby dokonać jakiejkolwiek zmiany najpierw należy bardzo dokładnie zdiagnozować stan obecny w różnych obszarach działu sprzedaży, działach powiązanych ze sprzedażą, takich jak dział marketingu, reklamy i promocji, działy wsparcia sprzedaży. Tylko działania kompleksowe, systemowe mogą przynieść pożądane efekty. Z naszych doświadczeń wynika, że niezmiernie ważnym a czasami niedocenianym obszarem jest nie branie pod uwagę w procesach decyzyjnych sił handlowych na średnim i niższym szczeblu co może powodować negatywne postawy a wręcz sabotowanie narzuconych pomysłów.

Co oferujemy?

Na poziomie systemowym – kompleksowe badanie procedur sprzedażowych i okołosprzedażowych, komunikacji wewnętrznej w firmie, systemów motywacyjnych.

Na poziomie zasobów ludzkich – angażujemy pracowników różnych szczebli organizując m.in. spotkania fokusowe z działem HR, kadrą menedżerską z różnych poziomów zarządzania,  prowadzimy badania w terenie – wywiady i wizyty audytowe u klientów badające rzeczywiste problemy jakie spotykają menedżerów liniowych i sprzedawców oraz ich skalę.

Na poziomie programowym – przygotowujemy zarys kompleksowych działań, czyli programy szkoleniowe i ich różnorodne formy (m.in. filmy szkoleniowe nagrane na bazie wizyt w „terenie”) oraz działania poszkoleniowe. Działamy procesowo, na różnych poziomach, w różnych obszarach na bieżąco konsultowanych z klientem.