Sprzedaż Intuicyjna

„Jestem skutecznym sprzedawcą, ponieważ mam dobrą intuicję”

Okazuje się, że w tym stwierdzeniu uznawanym za jeden z mitów sukcesów w sprzedaży, może być sporo prawdy. Jak pokazują wyniki badań trafne, intuicyjne osądy poprawiają wyniki sprzedaży, umożliwiając wdrożenie od początku bardziej odpowiednich strategii sprzedaży. Umożliwiały także skrócenie cyklu sprzedaży, co przekładało się na poprawę efektywności. Zmieniając perspektywę i patrząc od strony klienta, okazuje się również, że wiele dzieje się głębiej pod powierzchnią mózgu. Wielu ekspertów neuronauki wskazuje liczbę 95 jako odsetek naszych myśli i emocji, będących poza obszarem naszego świadomego umysłu. Intuicja odgrywa więc ważną rolę w procesie decyzyjnym. Nawet najlepsza wiedza i umiejętności sprzedaży nie zadziałają, kiedy w pełni nie zaakceptujesz siebie, swoich produktów i klientów z ich bogactwem różnorodności…

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub wyślij maila

Nasze podejście

Truizmem jest twierdzenie, że o sukcesie w sprzedaży w pierwszej kolejności decyduje nasza postawa, wiara w produkt i firmę…, jednak to tylko jedna strona medalu. Równocześnie ważne a może nawet ważniejsze są szacunek do innych, akceptacja siebie i klientów, współodczuwanie i adekwatne reagowanie, czyli spójność wewnętrzna, która pozwala sprzedawać bez sprzedawania…

Co oferujemy?

Typowe programy szkoleniowe podchodzą do sprzedaży głównie na płaszczenie świadomej – pytaj, by odkryć potrzebę, pokaż cechy i korzyści, odpowiedz na zastrzeżenia i zamknij. Skoro 95% procesu decyzyjnego nie jest w pełni świadoma, w „Sprzedaży intuicyjnej” pokazujemy jak wykorzystywać inteligencję emocjonalną i posługiwać się intuicją, by zwiększyć skuteczność typowych, świadomych działań. Proponujemy warsztaty  rozwijające ponadstandardowe obszary pracy handlowców, wychodzenie poza znane ramy, podnoszenie poziomu samoakceptacji, zmianę nieuświadomionych dotychczas ograniczających przekonań,  kierunkowanie energii i rozwój intuicji, dostrajanie na poziomie werbalnym, niewerbalnym i mentalnym.