Coaching

Termin coaching obrósł już licznymi mitami, a procesowi coachingu może zostać poddane wszystko, począwszy kariery zawodowej, a skończywszy na codziennej diecie. Wielu pracownikom coach kojarzy się z wszystkowiedzącym „guru”,  nawołującym innych do wychodzenia ze strefy komfortu i podejmowania korporacyjnych wyzwań w imię dobrze widzianego rozwoju. Dzieje się tak dlatego, że zawód coach’a przyciąga osoby dla których ważne jest pomaganie innym i ten fakt, paradoksalnie, stanowi pewną pułapkę dla młodej profesji, jaką jest coaching. Pod jego szyldem można znaleźć w rzeczywistości różnorodne formy pracy z klientami, takie jak szkolenie, doradztwo, trening interpersonalny czy ocenę kompetencji. Dla tych, którzy nie zetknęli się do tej pory z prawdziwym coachingiem, może być ważne zrozumienie jego specyfiki.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub wyślij maila

Nasze podejście

Nam, w Grupie Teraz bliskie jest podejście, że coaching jest naturalną metodą pracy wspierającą ludzi w osiąganiu rezultatów, której fundament stanowi efektywna komunikacja i działanie w praktyce. Jest to dynamiczny proces, napędzany motywacją klienta i przez niego sterowany. Koncentruje się na obecnej sytuacji klienta oraz na tym, co zamierza on zrobić, aby osiągnąć pożądany cel (myślenie w przód). Łączy proces uczenia ze stymulowaniem do podejmowania działań. Rozwój zachodzi poprzez osobiste odkrycia, poszerzanie samoświadomości, uzyskiwanie wiedzy oraz rozumienie swoich strategii działania. Coaching zrobił światową karierę ponieważ daje szybkie i trwałe rezultaty, o ile spełnione są podstawowe warunki:

  1. Klient i coach ufają sobie wzajemnie i tworzą partnerską relację
  2. Klient pracuje nad celami, które naprawdę chce osiągnąć
  3. Coach jest rzeczywiście coachem, a nie trenerem, mentorem czy doradcą

Co oferujemy?

W zależności od zdefiniowanego celu i metodyki pracy oferujemy klientom różne rodzaje procesów coachingowych:

Coaching operacyjny – wspieramy klienta  w szybkim wdrożeniu rozwiązań i wypracowaniu nawyków.  Pomagamy w rozwiązywaniu problemów, pokonywaniu barier, mobilizujemy do działania. 

Coaching  kompetencyjny (trening on the job)   pomagamy rozwijać nowe umiejętności i doskonalić  już posiadane. Wykorzystujemy w praktyce model uczenia się (koło Kolba) i tak, aby umożliwić klientowi doświadczenie czterech etapów: działanie – pogłębiona refleksja – modyfikacja – wdrożenie.  Zachęcamy do eksperymentowania i samodzielnego wyciągania wniosków dla praktyki. 

Coaching rozwojowy – Pomagamy osiągnąć wewnętrzną zmianę, która ma przynieść pożądane rezultaty. Wspieramy procesy psychologiczne, takie jak: rozpoznanie i zrozumienie własnych wzorców myślenia i działania, budowanie motywacji do zmiany, praca z emocjami  i ukrytymi  strategiami działania (np. z Wewnętrznym Krytykiem), odkrywanie własnej misji, ścieżki samorealizacji i inne.