Doradztwo

W dzisiejszych czasach produkty i usługi oferowane przez firmy osiągają coraz wyższy poziom, a różnice między nimi stają się coraz mniejsze. Kluczowym elementem wyróżniającym organizacje odnoszące sukces biznesowy jest skuteczny zespół sprzedażowy, działający na optymalnym poziomie efektywności. Jednak czasem warto rozważyć, czy inwestycja w kosztowne szkolenie jest najlepszym rozwiązaniem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub wyślij maila

Opracowanie i wdrażanie standardów sprzedaży i obsługi klienta

Jeśli w Twojej firmie nie ma jeszcze obowiązującego standardu sprzedaży, chętnie zajmiemy się jego opracowaniem i wdrożeniem. Pracując razem zdefiniujemy pożądane rezultaty biznesowe oraz określimy kluczowe mierniki sukcesu. Następnie przeprowadzimy analizę wzorców zakupowych kluczowych klientów Twojej firmy.

Zobaczymy także co robią „w naturze” najlepsi sprzedawcy Twojej organizacji, sprawdzimy jakie są aktualne trendy rynkowe w Twojej branży, by finalnie określić najefektywniejsze zachowania sprzedażowe prowadzące do zakupu. Po ich zebraniu stworzymy spójny i efektywny standard sprzedażowy i pomożemy w jego wdrożeniu, projektując i przeprowadzając odpowiednie szkolenia.

Zaproponujemy także działanie poszkoleniowe wspierające przekształcanie nabytych umiejętności w dobre nawyki sprzedażowe, obecne w rozmowach nie tylko podczas wizyt podwójnych.

Optymalizacja procesu sprzedaży

Każda firma potrzebuje przyjrzeć się od czasu do czasu swoim metodom sprzedaży, by upewnić się, że są dostosowane do zmieniających się wymagań klientów i przynoszą oczekiwane rezultaty. Nawet przy braku niebezpiecznych sygnałów – spadający udział w rynku, rosnąca rotacja w zespole sprzedażowym, spadający przychód na przedstawiciela handlowego, warto upewnić się, czy siły sprzedaży tak efektywnie, jak to tylko możliwe.

W razie potrzeby przeanalizujmy wzorce zakupowe klientów Twojej firmy. Następnie zidentyfikujemy kluczowe zachowania sprzedażowe prowadzące do zakupu I zobaczymy na ile są spójne z obowiązującym w Twojej firmie procesem sprzedaży. Sprawdzimy także co robią zwykle najlepsi przedstawiciele w Twojej firmie oraz jak wyglądają aktualne trendy rynkowe. Wyposażeni w tę wiedzę zaproponujemy rozwiązania zwiększające efektywność zespołu sprzedaży, które mogą mieć również pozytywny wpływ na komunikację marketingową oraz rozwój nowych produktów. W razie potrzeby zaprojektujemy i przeprowadzimy szkolenia oraz działania poszkoleniowe wspierające nabycie kluczowych umiejętności, by stały się nowymi nawykami przedstawicieli sprzedażowych, wdrażanymi w życie nawet gdy menedżerowie „nie patrzą”.

Projekty Assessment / Development Centre

Jeśli przed Twoją firmą stoi odpowiedzialne zadanie związane z rekrutacją pracowników, planowaniem ścieżek karier, tworzeniem programów rozwojowych lub identyfikacją potrzeb szkoleniowych, warto rozważyć wykorzystanie metody metody Assessment/Development Centre.

Możemy stanowić wsparcie w efektywnym przeprowadzeniu tego projektu. Grupa Teraz zajmie się wyłonieniem kompetencji do badania, dobór i przygotowanie zadań, organizacją i przeprowadzeniem sesji zgodnie z ustalonymi standardami, oceną wybranych kompetencji, opracowaniem uzyskanych rezultatów w formie raportów indywidualnych i zbiorczych oraz udzieleniem informacji zwrotnych uczestnikom. W razie potrzeby przeszklimy także asesorów wewnętrznych, zaangażowanych w projekt.

Opracowanie i wdrażanie standardów coachingu sprzedaży

Nasze wieloletnie doświadczenia coachingowe związane z obszarem biznesowym są spójne z coraz częściej przytaczanymi doniesieniami, potwierdzającymi, że coaching ma wymierny wpływ na osiągane przez firmy rezultat:

  • skuteczny coaching w terenie powoduje 17% wzrost efektywności sprzedażowej przedstawicieli,
  • skuteczny coaching w terenie jest często zasadniczym czynnikiem różnicującym przedstawicieli realizujących od nierealizującym celów sprzedażowych.

Efekty powyższe można oczywiście osiągnąć, gdy coaching traktuje bardziej jako proces skoncentrowany na rozwoju niż epizodyczną interwencję.

Jeśli w Twojej firmie nie ma jeszcze standardu coachingu sprzedaży bądź działa on nieefektywnie, zajmiemy się jego opracowaniem lub optymalizacją i wdrożeniem. Dopilnujemy, by był spójny z obowiązującym w Twojej firmie standardem sprzedaży i by oprócz efektywnych zachowań prowadzących do zakupu koncentrował się także na aspekcie postawy i motywacji przedstawicieli. Zaprojektujemy i przeprowadzimy szkolenie dla menedżerów Twojej firmy, zapewniające spójne wdrożenie standardu oraz efektywny coaching zespołu sprzedaży z określoną częstością i ze świadomą alokacją czasu.